Produkter och tjänster skall ha en så hög kvalitetsnivå att detta för
kunderna utgör en väsentlig köpanledning.

Leveranser av produkter och tjänster skall ske enligt avtal.

Marknadsföringen skall erbjuda kunderna rätt val av produkter och
tjänster i enlighet med kundernas behov.

Vi skall uppnå kvalitet, vilket är en förutsättning för vår existens,
genom att alla medarbetare engageras i kvalitetsarbetet.

Varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Personalens kompetens säkerställer en hög kvalitet på utfört arbete.
Personalens kompetens säkerställs genom deltagande i respektive leverantörs
utbildningsprogram.